Giờ làm việc Monday - Friday 09:00 - 18:00
Hotline 0927 17 27 28

Nhà hàng Zumwhere Quận 3

Ngày 03/07/2023
Địa chỉ Nguyễn Thị diệu, Quận 3
Khách hàng Mr. Vinh
Hạng mục Bar, Nhà hàng, Cafe
Trạng thái Đã hoàn thành