Giờ làm việc Monday - Friday 09:00 - 18:00
Hotline 0927 17 27 28

Trung tâm sinh ngữ Châu Á

Ngày 31- 05-2019
Địa chỉ Nguyễn Gia Trí - Bình Thạnh
Khách hàng Ms. Thy
Hạng mục Trường học, Cơ sở giáo dục
Trạng thái Đã hoàn thành