Giờ làm việc Monday - Friday 09:00 - 18:00
Hotline 0927 17 27 28

Homestay màu sắc

Ngày 18/05/2022
Địa chỉ Hải Châu, Đà Nẵng
Khách hàng Ms. Chau
Hạng mục Khách sạn, Căn hộ dịch vụ...
Trạng thái Đã hoàn thành