Giờ làm việc Monday - Friday 09:00 - 18:00
Hotline 0927 17 27 28

Rustique - Service Apt

Ngày 10-10-2018
Địa chỉ 44 Nguyễn Phi Khanh, Tân Định, Q.1
Khách hàng Mrs. Nga
Hạng mục Khách sạn, Căn hộ dịch vụ...
Trạng thái Completed